Winterlab | Harm van den Berg

Naast schilderijen, tekeningen en video-installaties maakt Harm sinds kort weer geluidscomposities. Door een vorm te ontwikkelen die eerst technisch niet mogelijk was, maar nu wel gerealiseerd kan worden, kunnen deze composities hoorbaar gemaakt worden. In KiK werd aan de hand van het aangelegde geluidsarchief een nieuwe compositie via een proefopstelling gepresenteerd.

Context

In het werk van Harm van den Berg speelt het begrip landschap een belangrijke rol. Kunst heeft voor hem in essentie met de ervaring van een ruimte of een plek te maken. In zijn werk probeer hij de kijker een notie van plaats te geven. Dat kan in de picturale ruimte van een schilderij, video of geluidswerk gebeuren, maar het kan ook gaan om de plek waar de toeschouwer zich bevindt (veelal: de tentoonstellingsruimte). De ervaring van ruimte is gelaagd en vaak ook ambigu. Bianca Stigter verwoordde dit als volgt:

"De beeldtaal van het kubisme is in het begin van de twintigste eeuw achtergebleven, de ideeën zijn doorgegaan. Harm van den Berg's Tuinfeest zou je een kubistisch schilderij kunnen noemen. In een schilderij kunnen tijd en ruimte zich verstoppen, vermenigvuldigen, delen, oplossen. Blijven."

Naast zijn interesse in ruimten en plekken is de natuur een belangrijk motief in zijn werk. De natuur interesseert hem niet zozeer in pure vorm, maar daar waar ze samenkomt en botst met cultuur. Jurriaan Benschop schreef daarover de volgende passage:

"In het werk van Harm van den Berg is er meestal sprake van 'iets met natuur', een landschappelijke setting of een bloemmotief, dat met esthetisch genot is geschilderd. Daar doorheen speelt vervolgens een verstorende kracht, iets dat de natuur kapot maakt of de
romantische ervaring ervan ondermijnt. De natuurbeleving is hier gespleten, enerzijds bewonderend, esthetiserend, anderzijds juist daarvan weg. Wat bij dit alles een rol speelt is dat de taferelen eigenlijk maar half zijn gedefinieerd. Er is evenveel buiten beeld gelaten, onbenoemd gebleven of overschilderd, als dat er als onderwerp is ingevuld of vastgelegd. En in dat onbepaalde kan de frictie, die ik als inhoud van het werk zie, tot werking komen."

 DSC0099kopieHarm van den Berg (1970) is beeldend kunstenaar en leeft en werkt in Amsterdam. In 1996 is hij afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling audiovisueel. Als geluidskunstenaar
heeft hij onderzoek gedaan naar de grens tussen beeld en taal in de vorm van verschillende
presentatievormen, zoals performances, installaties, audio cd's en film. In de loop der jaren is zijn werkterrein geleidelijk verschoven van geluidswerk naar schilderkunst en video: van auditieve landschappen naar visuele landschappen.

De afgelopen vier jaar heeft Harm zich gericht op schilderen, filmen en tekenen, maar de liefde voor geluid is nooit weggeweest. Zijn ervaring als geluidskunstenaar heeft hij ingezet door geluidscollages te maken voor zijn video-installaties. Voor de werkperiode in KiK werden beeld en geluid opnieuw losgekoppeld en richtte het onderzoek zich op geluid als zelfstandig medium. Als vervolg op de onderzoeksperiode in KiK is Harm geselecteerd voor een werkperiode in 2018 door Kunstvereniging Diepenheim en het Mondriaanfonds.

De werkperiode in KiK was mede mogelijk gemaakt door Stichting KiK, Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en het Mondriaan Fonds.

Voor meer informatie: www.harmvandenberg.nl

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast